Edmund-Wnuk-Lipinski

Polak jak zbuntowany nastolatek

prof. dr hab. Edmund Wnuk­-Lipiński

rektor honorowy Collegium Civitas
Rynek i państwo – ich relacje, zasięg i jakość działania w dużym stopniu zależą od uwarunkowań kulturowych i społecznych. Po 1989 r. Polska zaczęła budować zupełnie nowy ład. Mimo trudności, udało nam się szybko zorganizować demokrację i gospodarkę rynkową.dalej
Leszek-Pawlowicz

Państwo nie może chronić hazardzistów

prof. dr hab. Leszek Pawłowicz

prof. UG, wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej
Chciwość jest dobra. Przedsiębiorczość jest sposobem na pomnażanie bogactwa i rozwój gospodarczy. Nie powinniśmy złościć się na rosnące dochody biznesmenów, drżąc o społeczną spójność i sprawiedliwość – zapewnieniem tychże powinno zajmować się państwo.dalej
8_Ladislau Dowbor

Porzućmy ideologie

prof. Ladislau Dowbor

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Ideologie są, szczególnie w tak dynamicznie zmieniającym się świecie, rzeczą bardzo praktyczną. Dają nam poczucie bezpieczeństwa – „wiemy”, co jest dobre, a co złe. Normują one naszą świadomość w kontekście relacji pomiędzy państwem, rynkiem i społeczeństwem. A jak „idzie” im z regulowaniem rzeczywistości?dalej
prof. Paul H. Dembinski

Globalne korporacje zamiast państw?

prof. Paul H. Dembinski

współtwórca i dyrektor Obserwatorium Finansowego w Genewie
Korporacje rządzą światem. Moc, zasięg i skutki ich oddziaływania już dawno wykroczyły poza ramy tradycyjnej definicji działalności przedsiębiorstwa. Dzięki globalizacji urosły one wręcz niebotycznie, podczas gdy państwa wciąż działają głównie na szczeblu narodowym.dalej
dr Rafał Jarosz

Koniec wolnoamerykanki?

dr Rafał Jarosz

Pierwszy Sekretarz Wydziału Ekonomicznego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie
Amerykański ład społeczno-gospodarczy tradycyjnie cechował się prymatem rynku i ograniczoną do minimum rolą państwa. Jednakże zmiany ekonomiczne, demograficzne, społeczne i środowiskowe w USA tworzą klimat sprzyjający ewolucji tego paradygmatu.dalej
Piotr Frączak

A gdzie społeczeństwo?

Piotr Frączak

prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
Debata na temat opcji rozwojowych często przypomina przesuwanie suwaka pomiędzy wolnym rynkiem a interwencjonizmem państwowym. Braki wynikające z niedoskonałości rynku próbuje się niwelować administracyjnymi nakazami, a wady administracyjnego zarządzania – większym urynkowieniem.dalej
Marcin Skrzypek

Kultura – profity nie tylko rynkowe

Marcin Skrzypek

animator kultury, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” z Lublina
Kultura, jak większość obszarów naszej egzystencji, poddaje się w pewnym stopniu wpływowi logiki rynkowej. Ma ona swoje specyficzne produkty, producentów, klientów i inwestorów. Podobnie jak przedsiębiorczość napędzana jest chęcią zaspokajania ludzkich potrzeb, rozwoju i szukaniem nowatorskich rozwiązań.dalej