3_dr Janusz Lewandowski

Solidne, bo polskie

dr Janusz Lewandowski

deputowany do Parlamentu Europejskiego; były Komisarz UE ds. budżetu i programowania finansowego
W nawiązywaniu międzynarodowych relacji firmom pomaga nie tylko ich własna renoma, ale też pozytywne skojarzenia z państwem, z którego pochodzą. Ważne są tu konteksty historyczne czy kulturowe – w nich radzimy sobie dobrze.dalej
Herbert Wirth

Szybko zadomowimy się w świecie

Czy Polacy są gotowi myśleć i działać globalnie? Naszą bolączką na tym polu jest brak doświadczenia i wypracowanej dzięki niemu mentalności, którą posiadają np. mieszkańcy byłych państw kolonialnych. Historycznie, w przeciwieństwie do Francuzów czy Anglików, nigdy nie mieliśmy możliwości, aby zarządzać firmami, które ekspandują poza granice swojego kraju.dalej
Zdzisław Gawlik

Skorzystamy na tym wszyscy

dr hab. Zdzisław Gawlik, prof. UMCS

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
Polskie spółki z udziałem Skarbu Państwa coraz śmielej poczynają sobie na rynkach zagranicznych. Wcześniejsze nie do końca trafione projekty oraz nieuzasadnione obawy o „wywożenie” inwestycji oraz miejsc pracy za granicę nie tworzyły dobrego klimatu dla tego typu przedsięwzięć. Jednak polskie firmy muszą rozwijać swoją działalność poza granicami naszego kraju.dalej
Andrzej Halesiak

Nowe miejsce w globalnym łańcuchu wartości

Andrzej Halesiak

dyrektor w Biurze Analiz Ekonomicznych Banku Pekao S.A.
Dlaczego potrzebujemy umiędzynarodowienia działalności polskich firm? Najkrótsza odpowiedź brzmi: nie mamy wyjścia. Obecny paradygmat rozwoju naszego kraju wyczerpuje się – na dłuższą metę nie da się pogodzić dążenia do coraz wyższych wynagrodzeń i standardu życia z niskim poziomem produktywności i rolą „wiecznego poddostawcy”.dalej
Marcin Strzałkowski

Wszystko dzieje się w „chmurze”

Marcin Strzałkowski

prezes Zarządu InteliWISE S.A.
Firmy software’owe konkurowanie na rynkach globalnych muszą mieć wpisane w swój „kod genetyczny”. To jedyna droga do rozwoju tego typu biznesu. Nie jest to tak trudne, jakby się mogło wydawać. Obecnie nie potrzeba do tego wcale wielkich nakładów kapitałowych.dalej
Witold Radwanski

Oprócz pieniędzy – ambicja i sieć relacji

Witold Radwański

współwłaściciel, prezes Zarządu Krokus Private Equity Sp. z o.o., członek Rady Programowej Polskiego Forum Obywatelskiego
Polskie firmy do tej pory dość niechętnie rozwijały swoją działalność za granicą. Na potrzebę ekspansji nieco znieczulił ich nasz stosunkowo duży i dający nieźle zarobić krajowy rynek. Ale w biznesie liczą się nie tylko pieniądze, ale też ambicje. Tego polskim przedsiębiorcom czasami brakuje, ale mają oni inne predyspozycje.dalej
Leszek Grabarczyk

Globalna trampolina dla innowacji

dr Leszek Grabarczyk

zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Do niedawna większość publicznych środków na innowacje lokowana była w jednostkach naukowych. Taki model miał jednak sporą wadę – niewiele pomysłów czy wynalazków było komercjalizowanych. Teraz pałeczkę przejmują przedsiębiorcy – bez względu na branżę, w której działają.dalej
Maciej Tarkowski

Sytuacja gospodarcza województwa pomorskiego w II kwartale 2014 roku

dr Maciej Tarkowski

Uniwersytet Gdański i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Pozytywnie o warunkach gospodarowania wypowiadali się reprezentanci: informacji i komunikacji, handlu hurtowego oraz przetwórstwa przemysłowego. Na przeciwległym biegunie znalazły się natomiast noty przedsiębiorców reprezentujących: budownictwo, transport i gospodarkę magazynową, handel detaliczny oraz zakwaterowanie i usługi gastronomiczne.dalej